กรกฎาคม 07, 2022, 11:27:54 หลังเที่ยง

ข่าว:

SMF - Just Installed!


อ่าน Fact Sheet หุ้น และ กองทุนรวม ง่ายๆด้วยตนเอง

เริ่มโดย Annop, ตุลาคม 07, 2016, 10:24:20 หลังเที่ยง

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

Annop

อ่าน Fact Sheet หุ้น และ กองทุนรวม ง่ายๆด้วยตนเอง

อ่าน Fact Sheet หุ้นอย่างไร เข้าใจธุรกิจPublished on Jun 8, 2015
เรียนรู้วิธีการอ่าน "สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน" (Fact Sheet) ของบริษัทต่างๆ ให้ได้ประโยชน์ เทคนิคในการอ่านงบการเงินอย่างย่อ
เพื่อใช้ในการพิจารณาหุ้นเบื้องต้น พร้อมยกตัวอย่างและแนวคิดในวิเคราะห์หุ้นประกอบการตัดสินใจลงทุน
โดยคุณมยุรี โชวิกรานต์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่าน Fund Fact Sheet อย่างไร เข้าใจกองทุนรวมPublished on Jun 8, 2015
เรียนรู้วิธีการอ่าน "หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ" (Fact Sheet) ของกองทุนต่างๆ ให้ได้ประโยชน์ พร้อมเทคนิคในการพิจารณาผลการดำเนินงาน
สัดส่วนและการกระจายการลงทุนของกองทุนรวม พร้อมยกตัวอย่างกองทุนในประเภทต่าง ทั้งกองทุน LTF และกองทุน RMF
โดยคุณภูริภัทร เขียวบริบูรณ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอบคุณ คลิปความรู้ดีๆจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
http://www.set.or.th/project/newsletter/set/06June/Poster_FactSheet.html